Referenser

Ett axplock av utförda uppdrag.

Kort sammanfattning över vad vi utfört för uppdrag under 2014

Info kommer inom kort.

 

Kort sammanfattning över vad vi utfört för uppdrag under 2013

Service/Underhåll hos våra avtalskunder, reperation och byte av frånskiljare, brytare, installation av kondensatorbatteri, hjälpkraft och termografering.

Vi har haft ett antal projekt där vi byggt nytt, kompletterat eller byggt om befintlig ställverksutrustning.

Ett mycket intressant uppdrag fick vi av Gunnebo Lifting. De har under 2013 flyttat två fabriker, en från Ramnäs och en från Gemla till en nyrenoverad lokal i Växjö. Vi fick förtroendet att bygga upp ny kraftförsörjning, totalt 11 st MSP-fack, 6 st transformatorer och 5 st LSP-ställverk. Varav vissa enheter flyttats från Ramnäs resp. Gemla. Hela projektet har flutit på tack vare ett bra samarbete med alla inblandade parter, främst Gunnebo Lifting, VEAB och Elias AB.

 

Sammanfattning över entreprenaduppdrag 2012

  • Ställverk 0,4kV. Montage, provning och drifttagning. 9st
  • Ställverk 12/24kV. Montage, provning och drifttagning. 7st
  • Transformatorer 12/24kV. Montage, provning och drifttagning. 9st
 

december 2012

Inspektioner, termografering på ett antal företag där vi har underhållsavtal.

Underhåll och ombyggnad på OKG.

Uppdragsgivare: Avtalskunder

 

november 2012

Falköping Energi AB bygger nytt kraftvärmeverk intill befintlig anläggning vid Marjarp.

Vårt uppdrag: Uppställning, montage av 24kV ställverk, transformator och hjälpkraftsystem.

Ställverk: ABB typ Unigear, Trafo ABB Gjuthartz på 3150kVA, Hjälpkraft: Benning

Uppdragsgivare: ABB AB, Power Systems

 

oktober 2012

Gunnebo Industrier i Gunnebo byter ut 12kV ställverket i mottagningsstationen.

Vårt uppdrag: Helhetsåtagande i samarbete med ABB AB.

Ställverk: ABB typ SafePlus

Uppdragsgivare: Gunnebo Industrier AB

 

september 2012

Falköping Energi AB bygger nytt kraftvärmeverk intill befintlig anläggning vid Marjarp.

Vårt uppdrag: Uppställning, montage av lågspänningsställverk

Ställverk: ABB typ MNS

Uppdragsgivare: ABB AB, Power Systems

 

augusti 2012

HS-Kraft uppför en vindkraftpark öster om Lindshammar.

Vårt uppdrag: Utföra djupjordtag, kopparspett, injektering av GEM ledarmassa.

Uppdragsgivare: Svevia / HS-Kraft

 

juli 2012

Sandvik SRP AB i Svedala fortsätter rusta upp sin kraftförsörjning.

Vårt uppdrag: Helhetsåtagande, byte av 12kV ställverk samt hjälpkraftsystem.

Ställverk: EET/Schneider/VEI Hjälpkraft: EET/Benning

Uppdragsgivare: Sandvik SRP AB

 

juni 2012

Volvo Construction Equipment AB i Braås kompletterar med kraft till sitt nya miljövänliga måleri.

Vårt uppdrag: Helhetsåtagande, Nytt lågspänningsställverk inkl. transformator på 1600kVA.

Ställverk: 0,4kV HT-Ställverk, Trafo: SEA

Uppdragsgivare: Volvo Construction Equipment AB

 

maj 2012

Elfa Sweden AB i Västervik växer ytterligare och bygger ut.

Vårt uppdrag: Helhetsåtagande, Komplettering med ett 12kV kompaktställverk, Nytt lågspänningsställverk inkl. transformator på 1600kVA.

Ställverk: 12kV ABB Safering, 0,4kV HT-Ställverk, Trafo: SEA

Uppdragsgivare: Elfa Sweden AB

 

april 2012

Maku Stål AB i Borås byter ut sitt 12kV ställverk inkl. transformatorer.

Vårt uppdrag: Helhetsåtagande.

Ställverk: ABB Safering, Trafo: Siemens

Uppdragsgivare: Bogesunds el&tele AB

 

mars 2012

Strömsholmen AB i Tranås, Utökar och bygger nya lokaler.

Vårt uppdrag: Helhetsåtagande, Om & tillbyggnad av 12kV ställverket, Nytt lågspänningsställverk inkl. transformator på 1600kVA.

Ställverk: HT-Ställverk, Trafo: Unitrafo

Uppdragsgivare: Elajo Elteknik AB i Tranås

 

februari 2012

Borgholm Energi Elnät AB, (Skälvförsörjande av vindkraft) Kompletterar fördelningsstationen med två fack samt installation av ljusbågsvakter (Vamp).

Vårt uppdrag: Montage och avprovning.

Uppdragsgivare: EET i Malmö

 

januari 2012

Värnamo Energi AB, Höjer personsäkerheten i sina ställverk, installation av ljusbågsvakter i Östra stationen.

Vårt uppdrag: Montage och avprovning.

Uppdragsgivare: Vattenfall Service Nordic AB i Växjö

 

december 2011

Elmia AB i Jönköping byter ut två av sina ställverk.

Här levererade och monterade vi två nya HT-Ställverk.

Uppdragsgivare: Midroc Electro AB

 

 

november 2011

Landskrona Energi bygger nytt kraftvärmeverk.

Vi har hjälp till med byggnation av ställverk samt montage på plats.

Uppdragsgivare: EET - European Electric Technology AB

 

oktober 2011

Höglandssjukhuset i Eksjö bygger en ny sjukhusbyggnad för bland annat dialysbehandling och vård av strokepatienter.

Vi monterar ställverk och transformatorer mm.

Uppdragsgivare: Bogesunds el&tele AB

 

september 2011

Vindkraft i Karryd.

Utförande av jordtag vid nytt vindkraftverk i Karryd. Uppdragsgivare. Karrydvind e.k.

Profilgruppen i Åseda

Arbete med reparation och återställning efter brand på press Max, samt kontroll av installationer med termografering efter produktionsstart.

 

augusti 2011

Värnamo gamla Gummifabrik genomgår en omfattande renovering, Campus Värnamo flyttar in under 2012.

Vi uppförde en ny inomhusbetjänad mottagningsstation i betong. I vår ska även ett nytt lågspänningsställverk monteras in i de nyrenoverade lokalerna.

Uppdragsgivare: ELIT i Blekinge AB

ELIT i Blekinge AB

Underhållsavtal på ställverk, transformatorer och hjälpkraft mm.

Vi har fått förtroendet att serva och underhålla ställverksutrustningen på ett antal företag.

Ex. Olsbergs Hydraulics AB, i Eksjö

ELIT i Blekinge AB

juli 2011

Sandvik SRP i Svedala höjer person och driftsäkerheten med bl.a. utbyte av gamla ställverk.

Byte av 12 kV fördelning vid ungshallen, 7 fack inkl. likströmssystem och larmhantering, samt i en annan produktionshall, byte av 3 fack samt transformator och lågspänningsställverk.

Vårt uppdrag bestod av komplett leverans, konstruktion, uppställning, montage och drifttagning.

Sandvik SRP - Svedala

juni 2011

Spendrups bryggeri i Grängesberg bygger nytt höglager.

Vi utförde uppställning, montage och drifttagning av transformator (3150 kVA) med tillhörande ställverk samt hjälpkraft och signalutrustning.

Uppdragsgivare. Midroc Electro AB

Spendrups bryggeri - Grängesberg

maj 2011

Montage av lågspänningsställverk på Tekniska verken samt universitetet i Linköping.

 

april 2011

Två transformatoranläggningar vi utförde service/underhåll på under april.
Rappgo AB i Braås samt Södra Interiör i Rottne

 

mars 2011

Kraftförsörjningsanläggning till nytt lager på Sandvik SRP AB i Svedala.

Uppdraget innebar leverans, montage och drifttagning av 12kV ställverk, transformator och lågspänningsställverk.

Uppdragsgivare: HT-Ställverk AB

Kraftförsörjningsanläggning - Sandvik SRP AB i Svedala

februari 2011

Reaktiv kompensering installerades på Gunnebo Industries anläggning i Gunnebo.

Reaktiv kompensering - Gunnebo Industries

 

Producerad av Medialaget i Småland AB