Vårt erbjudande

 

Exempel på tjänster vi utför.

  • Projektering för om eller nybyggnad av driftrum, ställverkslösningar, effekthöjning mm.
  • Transformatorbyte
  • Ställverkskompletteringar, nybyggnad, ombyggnad av både mellanspänning (12/24 kV), transformatorer, lågspänning och hjälpkraft
  • Förebyggande underhåll
  • Service/underhåll på ställverk, transformatorer, reläskydd, hjälpkraft mm.
  • Termografering
  • Reaktiv kompensering (kondensatorbatteri)

Samarbete, genom att:

Avlasta och komplettera de större entreprenadbolagen med våra tjänster på ett enkelt och rationellt sätt.

Vara en naturlig partner till elinstallationsfirmor på "kraftbitarna".